Tutkimushankkeet

 

   ONNI on turvallinen koulu -hankkeen logo                

 

ONNI on turvallinen koulu 2022–2023
Monipuolisia välineitä peruskouluille turvallisuuden hallinnan yhteisölliseen kehittämiseen.

InnoPlay 2018–2022
Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.

DigiYouth 2018–2020
Kehitetään nuorten yrittäjyyttä ja yhteistyöosaamista kansainvälisesti tukemalla digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa koko tuotekehitysketjun ajan aina ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen saakka.

InnoKomp 2017–2020
Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina sekä perusopetuksessa että opettajankoulutuksessa. Täydennyskoulutusmallin kehittäminen perusopetuksen opettajan tueksi opetuksen uudistamiseksi koulun tasolla käytännössä.

Opeturva II 2018–2019: Turvallisuus kuuluu jokaiselle
Opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden turvallisuusosaamisen kehittäminen rakentamalla turvallisuuteen liittyviä, pysyväisluonteisia toimintamalleja opettajankoulutukseen yhdessä pelastuslaitosten kanssa.

EVAPREM 2017–2018
Turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden arviointi ja palautejärjestelmien kehittäminen.

EduSafe 2016–2018
Turvallisuuden edistäminen opetusalalla arvioimalla ja kehittämällä opetusalan turvallisuusjohtamista, turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusosaamista. Voit tutustua hankkeen loppuraporttiin täällä.

Opeturva 2013–2015: Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia
Turvallisuusosaamisen kehittäminen opettajankoulutuksessa, turvallisuusasioiden liittäminen opetussuunnitelmiin, vaarojen ja riskien tunnistaminen ja ennakointi sekä hyvinvointi- ja kriisinhallintatyöryhmätoiminnan kehittäminen.