Tutkimushankkeet

 

   

 

INNOPLAY 2018-2021
Käsityö- ja teknologiaoppiminen (STEAM) varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.

DigiYouth 2018-2020
Hankkeessa kehitetään nuorten yrittäjyyttä ja yhteistyöosaamista kansainvälisesti tukemalla digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa koko tuotekehitysketjun ajan aina ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen saakka.

Opeturva II 2018-2019: Turvallisuus kuuluu jokaiselle
Opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden turvallisuusosaamisen kehittäminen rakentamalla turvallisuuteen liittyviä, pysyväisluonteisia toimintamalleja opettajankoulutukseen yhdessä pelastuslaitosten kanssa.

INNOKOMP 2017-2020
Yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajina sekä perusopetuksessa että opettajankoulutuksessa. Samalla syntyy täydennyskoulutusmalli perusopetuksen opettajan tueksi opetuksen uudistamiseksi koulun tasolla käytännössä.

EVAPREM 2017-2018
Turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden arviointi ja palautejärjestelmien kehittäminen.

EduSafe 2016-2018
Turvallisuuden edistäminen opetusalalla arvioimalla ja kehittämällä opetusalan turvallisuusjohtamista, turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusosaamista. Voit tutustua hankkeen loppuraporttiin täällä.

Opeturva 2013-2015: Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia
Turvallisuusosaamisen kehittäminen opettajankoulutuksessa, turvallisuusasioiden liittäminen opetussuunnitelmiin, vaarojen ja riskien tunnistaminen ja ennakointi sekä hyvinvointi- ja kriisinhallintatyöryhmätoiminnan kehittäminen.