Opiskelu


HesaÄijä tutkimassa tiloja, joissa käsityönopettajia koulutetaan:

Ny o taas aika ku ihmise miättivä mihi hakisiva opiskelemahankihi. No mää kävi tutkimas vähä Raumal Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen käsityön aineenopettajakoulutuksen tiloihi. Jote enää ei sun kaa tarvi miättii mihi sitä hakis. Ei muutkon laput vetämähä! KäsityökasvatusHaku on auki: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.76537964231

Julkaissut HesaÄijä Keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019


Käsityökasvatuksen Instagram:


Käsityönopettajaksi Raumalla opiskelevien ainejärjestön TK-Killan sivut:

 

 

 

Rauman TK-Kilta ry

 

 

 


2019 Raumalla järjestettyjen Talvipäivien virallinen musiikkivideo:

Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL järjestää vuosittain Talvipäivät, joille ovat kaikki Suomen opettajaksi opiskelevat tervetulleita.

(KYLLÄ! Täällä saat keltaiset haalarit!)


Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos

  • olet innostunut käsityöstä ja kiinnostunut käsityön tuottamisprosessista ja opettamisesta, ja
  • sinua kiinnostaa työ kasvatuksen ja oppimisen asiantuntijana lasten ja nuorten parissa.

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Käsityönopettajan tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat tyypillisesti käsityön aineenopettajina perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Lisäksi tutkinto-ohjelmasta työllistytään käsityön ja opettajuuden asiantuntijatehtäviin yrityksiin, vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ja opetusalan hallintoon.

Käsityönopettajat työllistyvät hyvin, erityisesti kun tutkintoon on sisällytetty käsityön aineenopettajuuden ohelle toinen opetettava aine tai luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuus. Sivuaineopinnoilla voit laajentaa mahdollisuuksiasi toimia luokanopettajana perusopetuksen luokilla 1-6 sekä esiopetuksessa, aineenopettajana toisessa opetettavassa aineessa tai erityisopettajana.

Lue lisää opiskelijaksi hakemisesta:

Opiskelijaksi – Turun yliopisto.


Lisää tietoa opiskelusta saat seuraavista linkeistä:

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjeman opinto-opas.

Turun yliopiston Rauman kampus.

Lukujärjestys (Vaatii Turun yliopiston käyttäjätunnuksen.).