Pro gradu -tutkielmat // Master’s thesis

1. Käsityön pedagoginen ja didaktinen tutkimus // Pedagogical and didactical research in craft, design and technology education

2020

2019

2018

  • Wendelius, S. & Uljas, M. (2018). “Tää yhteinen käsityö on mitä suurimmassa määrin tilakysymys” : Käsityön fyysisen oppimisympäristön kehittämisessä huomioon otettavia tekijöitä. Käsityökasvatus. Pro gradu  -tutkielma. Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018121150448

2. Innovaatiopedagogiikan ja ekososiaalisen design-ajattelun tutkimus // Innovation pedagogy and ecosocial design thinking research

2021

  • Karlsson, S. & Salla, M.-M. (2021). Liikuteltavan käsityöaseman käytettävyys esi- ja alkuopetuksen kontekstissa. Käsityökasvatus. Pro gradu  -tutkielma. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/151703

2020

2019

  • Kuusisto, S. & Lundberg, A. (2019). Tavoiteorientaatiot ja niiden muutos käsityöllisen innovaatioprosessin aikana. Käsityökasvatus. Pro gradu  -tutkielma. Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019103035984

2018

3. Käsityö kulttuurin, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittäjänä // Craft and design in the context of culture creation, wellbeing and action competence

2020

  • Töhönen, M. & Viljaranta, S. (2020). 5–7-vuotiaiden lasten hienomotoristen taitojen taso Suomessa ja Intiassa. Pro gradu –tutkielma. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. https://www.utupub.fi/handle/10024/149173

2019

2018

4. Yrittäjyyskasvatustutkimus // Enterprise education research

2020

2019

2018

5. Turvallisen oppimis- ja työympäristön tutkimus // Safety culture and safety education research in learning and working environments

2020

2019

2018

  • Kokko, E. & Laaksonen, A. (2018). Opettajien näkemyksiä käsityön oppimisympäristön työturvallisuudesta. . Käsityökasvatus. Pro gradu  -tutkielma. Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019032710171

6. Käsityökasvatuksen tieteenalan ja opettajankoulutuksen tutkimus // Research in CDTE as a discipline and a context of pre- and in-service teacher training

2020

2019

  • Arikka, W. & Laiho, A. (2019). TEKNOLOGIAOPETTAJA TAHTOO JA TAITAA : Kyselytutkimus opettajaopiskelijoiden sekä 5-8 vuotiaiden lasten opettajien teknologiakompetenssista. Käsityökasvatus. Pro gradu  -tutkielma. Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002276781

2018