Opiskelemaan hakevalle

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos

  • olet innostunut käsityöstä ja kiinnostunut käsityön tuottamisprosessista ja opettamisesta, ja
  • sinua kiinnostaa työ kasvatuksen ja oppimisen asiantuntijana lasten ja nuorten parissa.

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet toimivat tyypillisesti käsityön aineenopettajina perusopetuksen vuosiluokilla 7-9. Lisäksi tutkinto-ohjelmasta työllistytään käsityön ja opettajuuden asiantuntijatehtäviin yrityksiin, vapaan sivistystyön oppilaitoksiin ja opetusalan hallintoon.

Käsityön aineenopettajat työllistyvät hyvin, erityisesti kun tutkintoon on sisällytetty käsityön aineenopettajuuden ohelle toinen opetettava aine tai luokanopettajan tai erityisopettajan kelpoisuus. Sivuaineopinnoilla voit laajentaa mahdollisuuksiasi toimia luokanopettajana perusopetuksen luokilla 1-6 sekä esiopetuksessa, aineenopettajana toisessa opetettavassa aineessa tai erityisopettajana.

Lue opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta:

Tärkeät käsityötaidot eteenpäin lapsille ja nuorille

Monipuolinen ja laadukas laitevalikoima opiskelun tukena

“Parhaat mahdolliset puitteet käsityönopettajaksi opiskeluun”

Lue lisää opiskelusta

Lue lisää opiskelijaksi hakemisesta:

Opiskelijaksi – Turun yliopisto

Opiskelijaksi käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma – Opintopolku